Aréna je opäť OTVORENÁ v bežnej prevádzke bez obmedzení! :-)

Fakturačné údaje, prevádzkovateľa

LASER TAG s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01, Žilina

IČ: 48183903
DIČ: 2120075573 (sme platcami DPH)
IČ DPH: SK2120075573

Korešpondenčná adresa

Gravity Laser Aréna
Levická 1631/7
949 01 Nitra

Bankové účty – pre fakturácie

IBAN: SK0802000000003518042751 (VÚB Banka)
BIC/SWIFT: SUBASKBX